สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000003
วานนี้ 000023
เดือนนี้ 000023
เดือนก่อน 000876
ปีนี้ 008020
ปีก่อน 010054
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศสำรวจที่ดิน ประจำปี 2566 - 27 ก.ย. 65(ดู 6) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบหัวตะพาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ก.ย. 65(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) - 29 มิ.ย. 65(ดู 36) 
  ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 - 1 เม.ย. 65(ดู 15) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT - 9 มี.ค. 65(ดู 64) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT - 9 มี.ค. 65(ดู 83) 
  ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 - 28 ก.พ. 65(ดู 59) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ - 20 เม.ย. 65(ดู 68) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคงคาฯ - 10 ก.พ. 65(ดู 78) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 - 26 ม.ค. 65(ดู 86) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 17 ม.ค. 65(ดู 90) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - 13 ม.ค. 65(ดู 82) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 10 ม.ค. 65(ดู 71) 
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๑ - 2 ก.ย. 64(ดู 295) 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู 16)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง (ดู 107)

วิดีโอแนะนำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพเพื่อสร้างสุข (ดู 60)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 316)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 319)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ (ดู 843)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2564 : [25 ส.ค. 564]
  ประกาศเทศบาลตำบลบหัวตะพาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [6 ก.ย. 65]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [29 ส.ค. 65]
  ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 : [30 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 : [11 พ.ค. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน : [11 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 : [8 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 : [4 เม.ย. 65]
  สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ : [4 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินการบริการสาธารณะ