สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000021
วานนี้ 000036
เดือนนี้ 000692
เดือนก่อน 000869
ปีนี้ 006722
ปีก่อน 010785
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 14 มิ.ย. 64(ดู 49) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 1 มิ.ย. 64(ดู 60) 
  ประกาศศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 - 1 มิ.ย. 64(ดู 47) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 - 27 พ.ค. 64(ดู 49) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 - 27 พ.ค. 64(ดู 63) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน - 5 ก.พ. 64(ดู 232) 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 - 30 ต.ค. 63(ดู 71) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๑ - 2 ก.ย. 64(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ - 26 เม.ย. 64(ดู 52) 
  ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ - 26 เม.ย. 64(ดู 52) 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับและเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองสะสม 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63 - 12 มิ.ย. 63(ดู 151) 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62 - 12 มิ.ย. 63(ดู 163) 
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 - 12 มิ.ย. 63(ดู 149) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คนกรีต ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 7 ตำบลรัตนวารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 12 พ.ค. 63(ดู 155) 

ภาพกิจกรรม

###แจ้งประชาสัมพันธ์### การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (ดู 35)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวตะพานประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมกับที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ชั้น 2 (ดู 33)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 155)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 130)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ (ดู 236)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประชุมสภา สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 63 : [10 ส.ค. 64]
  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร : [13 พ.ค. 64]
  นโยบายกุารบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2564 : [13 พ.ค. 64]
  : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ : [26 เม.ย. 64]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 : [26 เม.ย. 64]
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน : [21 เม.ย. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน : [16 เม.ย. 64]
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2563 : [9 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งในภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ : [9 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร