รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 65 33
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565   20 ม.ค. 65 50
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565   11 ม.ค. 65 46
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   15 ธ.ค. 64 18
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565   30 พ.ย. 64 48
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565   17 พ.ย. 64 32
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   26 เม.ย. 64 158
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   25 ก.ย. 61 451
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 61 268
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2562   25 ก.ย. 61 315
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 61 285
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 61 225