รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 65 53
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565   20 ม.ค. 65 58
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565   11 ม.ค. 65 54
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   15 ธ.ค. 64 25
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565   30 พ.ย. 64 55
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565   17 พ.ย. 64 41
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   26 เม.ย. 64 162
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   25 ก.ย. 61 467
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 61 275
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2562   25 ก.ย. 61 323
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 61 293
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 61 232