การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564   23 พ.ย. 63 50
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 เม.ย. 63 33