การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565   12 ม.ค. 65 27
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564   23 พ.ย. 63 145
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 เม.ย. 63 120