บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 26

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 65 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   27 ธ.ค. 64 9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21ประจำปี พ.ศ.2564   22 พ.ย. 64 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 64 43
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ส.ค. 64 6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 64 36
การประชุมสภา สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 63   10 ส.ค. 64 138
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   28 ก.ค. 64 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   14 มิ.ย. 64 33
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 26 ก.ย. 63   26 ก.ย. 63 96
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ส.ค. 63   26 ส.ค. 63 79
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. 63   19 ส.ค. 63 100
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พ.ค. 63   29 พ.ค. 63 80
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 ก.พ. 63   24 ก.พ. 63 82