บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 15

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 65 14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   27 ธ.ค. 64 16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21ประจำปี พ.ศ.2564   22 พ.ย. 64 18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 64 50
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ส.ค. 64 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 64 44
การประชุมสภา สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 63   10 ส.ค. 64 151
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   28 ก.ค. 64 41
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   14 มิ.ย. 64 39
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 26 ก.ย. 63   26 ก.ย. 63 103
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ส.ค. 63   26 ส.ค. 63 85
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. 63   19 ส.ค. 63 113
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พ.ค. 63   29 พ.ค. 63 88
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 ก.พ. 63   24 ก.พ. 63 89