อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ... วันที่ 1 เม.ย. 64 (ดูู 11)

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวตะพาน และตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 7)

ป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน... วันที่ 5 ก.พ. 64 (ดูู 21)

ให้บริการช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันฯ ทต.หัวตะพาน ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหลังห้องแถวตำรวจ สภ.หัวตะพาน ... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 31)

มาจ่ายภาษีกันนะคะ

ขอเชิญมาชำระภาษีปี 64... วันที่ 18 ธ.ค. 63 (ดูู 26)

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หน.สป. ผอ.กอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพานทุกวันพุธของสัปดาห์... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 93)

ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพานสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 87)

เดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง covid-19

เทศบาลตำบลหัวตะพานจัดโครงการเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง covid-19 โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 91)

ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 106)

ปรับปรุงซ่อมแซม วางท่อถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ดำเนินการปรับปรุง วางท่อ ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน ... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 55)

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนทุกวันพุธของสัปดาห์... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 126)

มอบวิลแชร์ให้กับผู้พิการติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล มอบวิลแชร์ให้กับผู้พิการติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 5 พ.ค. 63 (ดูู 133)

มาตรการคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน covid-19

นางสำรวย  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล  ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพานทั้ง 2 แห่ง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรค covid-19  ตามนโยบายของรัฐบาล  ... วันที่ 1 พ.ค. 63 (ดูู 110)

เทศบาลตำบลหัวตะพานปลอดพิษสุนัขบ้า

นางสำรวย  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผอ.กองสาธารณสุข  และพนักงานเทศบาล  ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชน  ตา..... วันที่ 1 พ.ค. 63 (ดูู 59)

การป้องกันและรับมือไว้รัสโคโรน่า covid-19 เทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพานวางแผนการป้องกันและรับมือไวรัสโคโรน่า covid-19 ... วันที่ 16 มี.ค. 63 (ดูู 99)

การป้องกันและรับมือไว้รัสโคโรน่า covid-19 เทศบาลตำบลหัวตะพาน

การป้องกันและรับมือไวรัสโคโรน่า covid-19 เทศบาลตำบลหัวตะพาน... วันที่ 16 มี.ค. 63 (ดูู 64)

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ 8 บ้านหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 133)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวตะพานและถนนลูกรังทางลงฐานจุดบั้งไฟบ้านหัวตะพาน และปรับปุงถนนลูกรังบ้านหนองขอน... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 175)

วางท่อในเขตเทศบาล

นางสำรวย  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  ออกตรวจสอบการวางท่อในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สามาชิกสภาเทศบาล... วันที่ 2 ก.ย. 62 (ดูู 97)

ลอยกระธง 2561

ลอยกระธง 2561... วันที่ 22 พ.ย. 61 (ดูู 341)