เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 30 ตุลาคม 63   View : 72
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 363)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 2219)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 359)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 571)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 298)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 455)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 354)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :