สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

วัดพระศรีเจริญ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: วัดพระศรีเจริญ

วัดพระศรีเจริญ  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวตะพาน  ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญโดยจะมีงานประจำปี  คือ  งานนมัสการพระศรีเจริญ  งานประเพณีบุญเดือนสี่  จะจัดขึ้นเป็นประจำประจำทุก ๆ ปี
วันที่ : 14 กันยายน 2566   View : 131