สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ


ประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓o เมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ ถึงยอดพระเกศ ๒ เมตร สร้างมาประมาณ ๗๕o ปี เคยปรากฏอภินิหารเกิดขึ้นให้เห็นหลายครั้ง คือ มีประกายรัศมีออกจากองค์พระเป็นแสงสุกใสล่องลอยไปที่โคนต้นโพธิ์ด้านหน้า อุโบสถ

ความเชื่อและความศรัทธา
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใหญ่ศรี เจริญ เป็นที่เลื่องลือถึงความแคล้วคลาดใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรหรือมีพระเครื่อง พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ จะเดินทางไปมาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัย ในอดีตมีทหารที่เดินทางไปสู้รบในสงครามนำพระเครื่องพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญติด ตัวไปด้วย และรอดชีวิตกลับมาทุกคน จนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานมาจนปัจจุบัน
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563   View : 1900