สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00012
วานนี้ 00043
เดือนนี้ 00072
เดือนก่อน 00987
ปีนี้ 07474
ปีก่อน 10416
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - 20 ก.ย. 2566(ดู 13) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 14 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  โครงการอบรมแกนนำการดูแลกลุ่มเปราะบาง(ผู้สูงอายุไร้คนดูแล ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ) - 13 ก.ย. 2566(ดู 11) 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวตะพาน - 12 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 11 ก.ย. 2566(ดู 9) 
  ประชุมกฎระเบียบรถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2566 - 4 ก.ย. 2566(ดู 18) 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 30 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ - 20 เม.ย. 2565(ดู 257) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคงคาฯ - 10 ก.พ. 2565(ดู 226) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 - 26 ม.ค. 2565(ดู 241) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 17 ม.ค. 2565(ดู 224) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - 13 ม.ค. 2565(ดู 217) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 10 ม.ค. 2565(ดู 226) 
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๑ - 2 ก.ย. 2564(ดู 454) 
  ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน อาคารกองการศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน อาคารกองการศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน อาคารกองการศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวารี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพานแห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวตะพาน ห้องเรียน ๑ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ห้องเรียน ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14

ภาพกิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 76)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ดู 111)

สถานที่พัก

โรงแรมวิชยารีสอร์ท (ดู 49)

ลีลาวดีรีสอร์ท (ดู 26)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

วิดีโอแนะนำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพเพื่อสร้างสุข (ดู 235)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 410)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 420)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดพระศรีเจริญ (ดู 30)

ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง) (ดู 28)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2564 : [25 ส.ค. 3064]
  ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 28/2566 : [15 ก.ย. 2566]
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [14 ก.ย. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลบหัวตะพาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [14 ก.ย. 2566]
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [11 ก.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน : [8 ก.ย. 2566]
  ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27/2566 : [7 ก.ย. 2566]
  ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 26/2566 : [1 ก.ย. 2566]
  ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 25/2566 : [29 ส.ค. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินการบริการสาธารณะ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล