สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000020
วานนี้ 000029
เดือนนี้ 000631
เดือนก่อน 000794
ปีนี้ 002359
ปีก่อน 010416
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 30) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 - 14 ก.พ. 2566(ดู 25) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก IIT - 20 ม.ค. 2566(ดู 32) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT - 20 ม.ค. 2566(ดู 30) 
  การชำระภาษี - 20 ม.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศ เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 44) 
  ประกาศการขยายกำหนดเวลาตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖ - 24 พ.ย. 2565(ดู 50) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ - 20 เม.ย. 2565(ดู 150) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคงคาฯ - 10 ก.พ. 2565(ดู 150) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 - 26 ม.ค. 2565(ดู 156) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 17 ม.ค. 2565(ดู 162) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - 13 ม.ค. 2565(ดู 155) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 10 ม.ค. 2565(ดู 146) 
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๑ - 2 ก.ย. 2564(ดู 379) 

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ดู 25)

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) (ดู 62)

วิดีโอแนะนำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพเพื่อสร้างสุข (ดู 129)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 364)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 366)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ (ดู 1175)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2564 : [25 ส.ค. 3064]
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : [15 ก.พ. 2566]
  ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 : [14 ก.พ. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พ.ศ.2566 : [24 ม.ค. 2566]
  รายงานการจัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหัวตะพาน : [20 ม.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : [13 ม.ค. 2566]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (พ.ศ.2566-2570) : [11 ม.ค. 2566]
  การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.และชาวบ้านรัตนวารี : [11 ม.ค. 2566]
  ประกาศการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 : [6 ม.ค. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินการบริการสาธารณะ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล