สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00026
วานนี้ 00072
เดือนนี้ 01627
เดือนก่อน 01944
ปีนี้ 09445
ปีก่อน 10815
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เทศบาลตำบลหัวตะพานแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - 23 พ.ค. 2567(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหัวตะพาน - 15 พ.ค. 2567(ดู 14) 
  ออกเยี่ยมมอบสิ่งของสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง - 1 พ.ค. 2567(ดู 16) 
  ประชุมประจำเดือนเมษายน 2567  - 29 เม.ย. 2567(ดู 14) 
  รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 เม.ย. 2567(ดู 22) 
  โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงปู่ผาแดงศาลหลักเมือง ประจำปี 2567 - 11 เม.ย. 2567(ดู 31) 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.หัวตะพาน รุ่นที่ 8 สัปดาห์ที่ 7 กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า  - 5 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 - 30 ต.ค. 2566(ดู 377) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 - 30 ม.ค. 2566(ดู 608) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ - 9 พ.ค. 2565(ดู 585) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 7 ธ.ค. 2564(ดู 705) 
  คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ - 1 ก.ค. 2564(ดู 680) 
  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 8 มิ.ย. 2563(ดู 2030) 
  ประกาศรับสมัรและสรรคหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 3 เม.ย. 2563(ดู 1278) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 เม.ย. 2567(ดู 20) 
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ - 20 เม.ย. 2565(ดู 724) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคงคาฯ - 10 ก.พ. 2565(ดู 693) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 - 26 ม.ค. 2565(ดู 783) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 17 ม.ค. 2565(ดู 626) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - 13 ม.ค. 2565(ดู 585) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขครุภัณฑ์ ทต.หัวตะพาน ๔๑๘-๖๔-๐๐๗๑ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๐๓ อำนาจเจริญ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอรุณสวัสดิ์ หมู่ที่ี ๒ บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี (ช่วงที่ 1 ) กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร (ช่วงที่ ๒ ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-17

ภาพกิจกรรม

ออกเยี่ยมมอบสิ่งของสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู 13)

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 (ดู 10)

สถานที่พัก

โรงแรมวิชยารีสอร์ท (ดู 687)

ลีลาวดีรีสอร์ท (ดู 575)

วิดีโอแนะนำ

วีดิทัศน์งานประเพณีลอยกระทงอำเภอหัวตะพาน ประจำปี 2566 (ดู 359)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพเพื่อสร้างสุข (ดู 778)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 782)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 899)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดพระศรีเจริญ (ดู 628)

ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง) (ดู 481)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2564 : [25 ส.ค. 3064]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2566 : [30 เม.ย. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ : [29 เม.ย. 2567]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม : [29 เม.ย. 2567]
  แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts : [29 เม.ย. 2567]
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [23 เม.ย. 2567]
  สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลหัวตะพาน : [23 เม.ย. 2567]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 : [18 เม.ย. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินการบริการสาธารณะ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล