สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน  เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 8 มิถุนายน 2563   View : 1614
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (ดู 1614)
ประกาศรับสมัรและสรรคหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 846)
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  (ดู 344)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 381)
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ  (ดู 238)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  (ดู 268)
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  (ดู 24)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :