สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน  เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 8 มิถุนายน 2563   View : 2076
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (ดู 2076)
ประกาศรับสมัรและสรรคหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 1326)
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  (ดู 705)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 722)
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ  (ดู 611)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  (ดู 635)
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  (ดู 412)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :