สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ติดต่อ


ออนไลน์ : 6

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน
ที่ตั้ง 299 หมู่ 7 ถนนหัวตะพาน – บ้านขมิ้น ต.รัตนวารี
อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240


เว็ปไซต์ : www.huataphancity.go.th

โทรศัพท์ 045-525798-9
โทรสาร 045-525796

งานป้องกัน(ดับเพลิง) 045-469753
วิทยุสื่อสาร (สัตตบรรณ) 162.550 M.hz.
Email : huataphancity @hotmail.com
Facebook เทศบาลตำบลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 
View : 3697