สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
วัดพระศรีเจริญ

วัดพระศรีเจริญ  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวตะพาน  ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำน.....

14 ก.ย. 2566 578
ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง)

ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของ.....

14 ก.ค. 2566 437
พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ ประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ.....

6 พ.ย. 2563 1834