สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง)

ศาลหลักเมืองอำเภอหัวตะพาน(ปู่ผาแดง)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในเขตอำเภอหัวตะพาน  และประชาชนทั่วไป  ซึ่งเชื่อกันว่า  ถ้าใครมาขอพรก็จะสมหวังตามที่ขอเสมอ
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566   View : 50