สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   2 ธ.ค. 2565 17
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2565 34
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   20 ก.ย. 2565 25
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   23 ส.ค. 2565 31
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   16 มิ.ย. 2565 25
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ต.ค. 2564 101
แผนการดำเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 ก.ย. 2564 83
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ก.ค. 2564 85
แผนการดำเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   13 ม.ค. 2564 78
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2563 204
แผนการดำเนินงานเทศบาลหัวตะพาน ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2562 284