สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 ก.ย. 2566 12
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   24 ก.ค. 2566 8
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 มิ.ย. 2566 5
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   10 มี.ค. 2566 19
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   2 ธ.ค. 2565 20
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2565 68
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   20 ก.ย. 2565 44
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   23 ส.ค. 2565 60
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   16 มิ.ย. 2565 49
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ต.ค. 2564 121
แผนการดำเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 ก.ย. 2564 104
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ก.ค. 2564 115
แผนการดำเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   13 ม.ค. 2564 138
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2563 229
แผนการดำเนินงานเทศบาลหัวตะพาน ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2562 327