สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   16 ต.ค. 2566 90
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 ก.ย. 2566 277
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   24 ก.ค. 2566 117
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 มิ.ย. 2566 90
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   10 มี.ค. 2566 37
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   2 ธ.ค. 2565 37
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2565 85
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   20 ก.ย. 2565 58
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   23 ส.ค. 2565 86
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   16 มิ.ย. 2565 74
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ต.ค. 2564 136
แผนการดำเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 ก.ย. 2564 124
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ก.ค. 2564 137
แผนการดำเนินงาน แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   13 ม.ค. 2564 166
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2563 262
แผนการดำเนินงานเทศบาลหัวตะพาน ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2562 355