สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   16 ส.ค. 2566 59
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   2 ส.ค. 2566 71
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   20 มิ.ย. 2566 72
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   22 พ.ค. 2566 133
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   22 พ.ค. 2566 125
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566   17 เม.ย. 2566 34
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   27 ม.ค. 2566 34
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   5 ธ.ค. 2565 164
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   7 พ.ย. 2565 133
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   21 ต.ค. 2565 89
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   28 มิ.ย. 2565 102
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 พ.ย. 2564 320
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 210
คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   15 ก.ย. 2564 118
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 2564 117
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   19 ก.ค. 2564 155
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564   23 มิ.ย. 2564 207
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   8 เม.ย. 2564 271
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   25 มี.ค. 2564 338
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ธ.ค. 2563 232
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2563 117
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   9 ม.ค. 2563 372
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2563 386
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   11 พ.ย. 2562 329