สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   5 ธ.ค. 2565 25
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   7 พ.ย. 2565 19
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   21 ต.ค. 2565 41
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   28 มิ.ย. 2565 28
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 พ.ย. 2564 143
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 90
คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   15 ก.ย. 2564 67
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 2564 83
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   19 ก.ค. 2564 89
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564   23 มิ.ย. 2564 88
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   8 เม.ย. 2564 209
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   25 มี.ค. 2564 284
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ธ.ค. 2563 189
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2563 72
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   9 ม.ค. 2563 320
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2563 316
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   11 พ.ย. 2562 291