สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลหัวตะพาน   23 เม.ย. 2567 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 ก.พ. 2567 233
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   27 ธ.ค. 2566 85
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   16 ส.ค. 2566 143
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   2 ส.ค. 2566 175
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   20 มิ.ย. 2566 165
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   22 พ.ค. 2566 202
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   22 พ.ค. 2566 223
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566   17 เม.ย. 2566 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   27 ม.ค. 2566 84
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   5 ธ.ค. 2565 187
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   7 พ.ย. 2565 165
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   21 ต.ค. 2565 124
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   28 มิ.ย. 2565 132
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน   8 พ.ย. 2564 361
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 395
คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   15 ก.ย. 2564 134
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 2564 132
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   19 ก.ค. 2564 217
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564   23 มิ.ย. 2564 239
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   8 เม.ย. 2564 311
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   25 มี.ค. 2564 365
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ธ.ค. 2563 253
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2563 151
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   9 ม.ค. 2563 403
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2563 429
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   11 พ.ย. 2562 355