สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667ครั้งที่ 1/2567   12 ต.ค. 2566 23
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 28/2566   15 ก.ย. 2566 94
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27/2566   7 ก.ย. 2566 157
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 26/2566   1 ก.ย. 2566 70
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 25/2566   29 ส.ค. 2566 72
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 24/2566   25 ส.ค. 2566 87
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 23/2566   4 ส.ค. 2566 85
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 22/2566   17 ก.ค. 2566 22
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21/2566   7 ก.ค. 2566 12
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 20/2566   4 ก.ค. 2566 13
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 19/2566   26 มิ.ย. 2566 19
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 18/2566   20 มิ.ย. 2566 10
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17/2566   16 มิ.ย. 2566 9
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16/2566   24 พ.ค. 2566 14
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15/2566   8 พ.ค. 2566 12
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14/2566   5 พ.ค. 2566 11
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13/2566   4 เม.ย. 2566 9
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12/2566   31 มี.ค. 2566 28
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566   30 มี.ค. 2566 25
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11/2566   24 มี.ค. 2566 71
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566   3 มี.ค. 2566 27
ประกาศการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566   24 ก.พ. 2566 34
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566   21 ก.พ. 2566 41
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566   20 ก.พ. 2566 28
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566   17 ก.พ. 2566 47
ประกาศการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566   13 ก.พ. 2566 48
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566   10 ก.พ. 2566 27
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566   8 ก.พ. 2566 36
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566   19 ม.ค. 2566 42
ประกาศการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566   6 ม.ค. 2566 63