สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 267/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง (ตามเอกสารที่แนบ)
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564   View : 168
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :