สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 267/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง (ตามเอกสารที่แนบ)
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564   View : 345
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (ดู 1614)
ประกาศรับสมัรและสรรคหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 846)
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  (ดู 345)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 381)
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ  (ดู 238)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  (ดู 268)
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  (ดู 24)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :