สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   1 ก.ย. 2566 9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1   30 ส.ค. 2566 9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1   15 ส.ค. 2566 6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   1 พ.ค. 2566 8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ.2566   15 ก.พ. 2566 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   30 พ.ย. 2565 65
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   31 ส.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ส.ค. 2565 64
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ส.ค. 2565 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   4 ก.ค. 2565 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 21ประจำปี พ.ศ.2565   31 พ.ค. 2565 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 181
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   27 ธ.ค. 2564 243
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21ประจำปี พ.ศ.2564   22 พ.ย. 2564 143
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 2564 187
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ส.ค. 2564 190
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 2564 182
การประชุมสภา สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 63   10 ส.ค. 2564 286
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   28 ก.ค. 2564 167
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   14 มิ.ย. 2564 144
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 26 ก.ย. 63   26 ก.ย. 2563 229
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ส.ค. 63   26 ส.ค. 2563 196
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. 63   19 ส.ค. 2563 360
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พ.ค. 63   29 พ.ค. 2563 276
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 ก.พ. 63   24 ก.พ. 2563 268