สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 12

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   30 พ.ย. 2565 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   31 ส.ค. 2565 35
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ส.ค. 2565 34
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ส.ค. 2565 37
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   4 ก.ค. 2565 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 21ประจำปี พ.ศ.2565   31 พ.ค. 2565 40
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 126
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   27 ธ.ค. 2564 217
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21ประจำปี พ.ศ.2564   22 พ.ย. 2564 109
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 2564 162
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ส.ค. 2564 135
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   18 ส.ค. 2564 143
การประชุมสภา สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 63   10 ส.ค. 2564 243
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   28 ก.ค. 2564 139
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   14 มิ.ย. 2564 118
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 26 ก.ย. 63   26 ก.ย. 2563 185
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ส.ค. 63   26 ส.ค. 2563 164
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. 63   19 ส.ค. 2563 320
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พ.ค. 63   29 พ.ค. 2563 240
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 ก.พ. 63   24 ก.พ. 2563 188