สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสวัสดิ์  สิงห์ชู ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวตะพาน
เพื่อพิจารณาญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 10 สิงหาคม 2565   View : 315
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :