สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายการการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2566   25 ธ.ค. 2566 1
รายการการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2566   20 พ.ย. 2566 0
รายการการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2566   18 ต.ค. 2566 0
รายการการดำเนินงานเดือนกันยายน 2566   21 ก.ย. 2566 2
รายการการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2566   21 ส.ค. 2566 0
รายการการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2566   20 ก.ค. 2566 0
รายการการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2566   20 มิ.ย. 2566 2
รายการการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2566   23 พ.ค. 2566 0
รายการการดำเนินงานเดือนเมษายน 2566   20 เม.ย. 2566 0
รายงานการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566   27 มี.ค. 2566 64
รายงานการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 53
รายงานการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566   27 ม.ค. 2566 51
รายงานการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565   27 ธ.ค. 2565 42
รายงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 64
รายงานการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 39
สถิติการให้บริการ แบบรายเดือน 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 152
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 106
แบบสรุปสถิติผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ   16 มี.ค. 2564 247