สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566   27 มี.ค. 2566 31
รายงานการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 24
รายงานการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566   27 ม.ค. 2566 26
รายงานการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565   27 ธ.ค. 2565 23
รายงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 31
รายงานการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 19
สถิติการให้บริการ แบบรายเดือน 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 117
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 80
แบบสรุปสถิติผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ   16 มี.ค. 2564 231