สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 43
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565   16 พ.ย. 2564 106
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 269