สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   4 พ.ย. 2564 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 64   9 ต.ค. 2563 175
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563   30 ก.ย. 2563 141