สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รานงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2566 52
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   4 พ.ย. 2564 115
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 64   9 ต.ค. 2563 227
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563   30 ก.ย. 2563 214