สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน   25 เม.ย. 2566 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565   11 พ.ค. 2565 134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 118
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   11 มี.ค. 2565 104
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   8 ก.พ. 2565 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   11 ม.ค. 2565 99
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   10 ธ.ค. 2564 174
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   9 พ.ย. 2564 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   8 ต.ค. 2563 228