สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ฯ   4 เม.ย. 2565 82
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ   11 มี.ค. 2564 176