สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดั้ม) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๙๘ อจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
จ้าง เหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.หัวตะพาน ๓๘๐๕-๖๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒ Volt จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีพร้อมนักร้องเวทีกลาง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง แม่คงคาพร้อมเครื่องบวงสรวง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำกระทงใหญ่ จำนวน ๑ อัน กระทงเล็ก ๕๐ อัน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมบวงสรวงพระแม่คงคา ณ ท่าลอยกระทงหนองสามขา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำกระทงใหญ่ จำนวน ๑ อัน กระทงเล็ก ๕๐ อัน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑๓ X ๔ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมบวงสรวงพระแม่คงคา ณ ท่าลอยกระทงหนองสามขา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีพร้อมนักร้องเวทีกลาง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง แม่คงคาพร้อมเครื่องบวงสรวง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมารถเครื่องเสียงและขบวนนางฟ้อนรำ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ท่าลอยกระทง และประดับตกแต่ง พร้อมไฟส่องสว่างและทั้งค่ารื้นถอน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา เครื่องเสียง และอุปกรณ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีพร้อมนักร้องเวทีกลาง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑๓ X ๔ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑๓ X ๔ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำกระทงใหญ่ จำนวน ๑ อัน กระทงเล็ก ๕๐ อัน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณงานเวทีกลางโดยประดับไฟส่องสว่างรอบบริเวณงาน เกาะกลางถนนและถนนทางลงไปท่าลอยกระทง จำนวน ๒ วัน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศ ผู้ร่วมขบวนแต่งการเน้นความเป็นวัฒนธรรมอีสานโครงการจัดงาานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมบวงสรวงพระแม่คงคา ณ ท่าลอยกระทงหนองสามขา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง แม่คงคาพร้อมเครื่องบวงสรวง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๓๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๐ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๐๕-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดั้ม) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๙๘ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วตะพาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (กองคลัง,สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๓๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1678 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
จ้างเหมาดูแลและค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566