สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 18/2566   20 มิ.ย. 2566 23
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17/2566   16 มิ.ย. 2566 24
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16/2566   24 พ.ค. 2566 42
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15/2566   8 พ.ค. 2566 41
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14/2566   5 พ.ค. 2566 38
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13/2566   4 เม.ย. 2566 16
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 125
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565   20 ม.ค. 2565 135
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565   11 ม.ค. 2565 121
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   15 ธ.ค. 2564 118
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565   30 พ.ย. 2564 113
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565   17 พ.ย. 2564 110
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   26 เม.ย. 2564 248
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   25 ก.ย. 2561 718
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 2561 352
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2562   25 ก.ย. 2561 441
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 2561 393
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 2561 299