สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 100
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565   20 ม.ค. 2565 97
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565   11 ม.ค. 2565 91
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   15 ธ.ค. 2564 64
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565   30 พ.ย. 2564 91
ประกาศการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565   17 พ.ย. 2564 81
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   26 เม.ย. 2564 206
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   25 ก.ย. 2561 531
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 2561 322
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2562   25 ก.ย. 2561 377
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ก.ย. 2561 334
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 2561 277