สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล   17 พ.ย. 2564 48
สรุปการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 179