สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 17

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
ผลการวิเคราะห์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   11 เม.ย. 2566 41
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล   17 พ.ย. 2564 104
สรุปการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 252