สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 4

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   25 ม.ค. 2567 47
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   31 ม.ค. 2565 175
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร   13 พ.ค. 2564 399