สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   13 ม.ค. 2566 19
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   21 ม.ค. 2565 114
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน   21 เม.ย. 2564 207