สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   14 ก.พ. 2567 238
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565   13 ม.ค. 2566 73
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   21 ม.ค. 2565 207
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน   21 เม.ย. 2564 282