สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 4

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-525798-9
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.huataphancity.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาล. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน 
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
เบอร์โทรศัพท์ 045-525798-9
View : 1014