สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลหัวตะพาน   31 มี.ค. 2566 83
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565   4 เม.ย. 2565 204
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ม.ค. 2565 235
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหัวตะพาน   5 ม.ค. 2565 104
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวตะพาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)   5 เม.ย. 2564 189