สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 10

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
รายงานการจัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหัวตะพาน   20 ม.ค. 2566 201
ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง มาตรการจัดการการทุจริต   20 ต.ค. 2564 111
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ   1 เม.ย. 2563 192