สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด "นางสาวอำนาจเจริญ" ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด "นางสาวอำนาจเจริญ" ประจำปี 2566

ทศบาลตำบลหัวตะพาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผู้เข้าร่วมการประกวด "นางสาวอำนาจเจริญ" ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 จะดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด "นางสาวอำนาจเจริญ" ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอสารท้ายนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566   View : 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 883)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4002)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 769)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1102)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 625)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 869)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :