สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประกาศ เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ  เรื่อง  แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 21 ธันวาคม 2565   View : 45
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 759)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 3409)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 646)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 938)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 551)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 754)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 623)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :