สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 2/2566


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวตะพาน ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวตะพาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 นำโดยนายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร OTOP เทศบาลตำบลหัวตะพาน
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 31 ตุลาคม 2566   View : 28
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 883)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4002)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 769)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1102)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 625)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 869)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :