สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 โดยมี นายธนิต  ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทสบาลตำบลหัวตะพาน ร่วมกันปลูกหญ้าสายพันธุ์สงขลา 3 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์หญ้าแฝกจากศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก และเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย การกัดกร่อนผิวดิน การกัดเซาะดินให้เลื่อนไหล
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566   View : 20
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 883)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4002)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 769)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1102)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 625)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 869)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :