สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 โดยมี นายธนิต  ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน  พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทสบาลตำบลหัวตะพาน ร่วมกันปลูกหญ้าสายพันธุ์สงขลา 3 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์หญ้าแฝกจากศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก และเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย การกัดกร่อนผิวดิน การกัดเซาะดินให้เลื่อนไหล
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566   View : 109
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 961)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4583)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 896)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1229)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 696)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 953)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 772)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :