สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยเทศบาลตำบลหัวตะพาน จะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้ายที่อยู่ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวตะพาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตามความจริงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566   View : 14
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 883)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4002)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 769)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1102)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 625)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 869)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :