สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

การประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวตะพาน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (2567-2569) ที่ว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวตะพาน และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ***เทศบาลตำบลหัวตะพานจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 30 ตุลาคม 2566   View : 30
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 883)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4002)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 769)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1102)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 625)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 869)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :