สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000013
วานนี้ 000017
เดือนนี้ 000036
เดือนก่อน 000764
ปีนี้ 005837
ปีก่อน 010054
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) - 29 มิ.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT - 9 มี.ค. 65(ดู 34) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง ขอเชิญเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT - 9 มี.ค. 65(ดู 41) 
  ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 - 28 ก.พ. 65(ดู 21) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ - 18 ก.พ. 65(ดู 61) 
  แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต - 31 ม.ค. 65(ดู 60) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมศาสตร์ - 12 ม.ค. 65(ดู 45) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ - 20 เม.ย. 65(ดู 27) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคงคาฯ - 10 ก.พ. 65(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 - 26 ม.ค. 65(ดู 47) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 17 ม.ค. 65(ดู 52) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - 13 ม.ค. 65(ดู 40) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหัวตะพาน เชิญชวนจ้ดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก - 10 ม.ค. 65(ดู 37) 
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ ๑ - 2 ก.ย. 64(ดู 228) 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง (ดู 66)

###แจ้งประชาสัมพันธ์### การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (ดู 275)

วิดีโอแนะนำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพเพื่อสร้างสุข (ดู 18)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 286)

สงกรานต์ปี 2561 (ดู 280)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ (ดู 738)

ดาวน์โหลดใหม่

  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปี พ.ศ.2564 : [25 ส.ค. 564]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 : [11 พ.ค. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน : [11 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 : [8 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 : [4 เม.ย. 65]
  สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ : [4 เม.ย. 65]
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ฯ : [4 เม.ย. 65]
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : [1 เม.ย. 65]
  สถิติการให้บริการ แบบรายเดือน 6 เดือน : [31 มี.ค. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินการบริการสาธารณะ